Styly lekcí:

 • Powerjóga základní lekce - Všichni, kteří se chtějí naučit základům dynamické powerjógy. Základním principem cvičení powerjógy je pozdrav slunci a opakování jednotlivých ásan. Lekce je přispůsobena začátečníkům klidným tempem, aby byli schopni se naučit správně dýchat, správně držet tělo, koncentrovat se a naučit se meditovat a sklidnit svoji mysl.
 • Powerjóga pro pokročilé - Lekce je vhodná pro všechny, kteří již pravidelně cvičí. Základní dovednosti dále rozvíjí v jednotlivých ásanach, dynamika zůstává zachována. Jen se prodlužují výdrže v jednotlivých pozicích nebo naopak se cvičí v rytmu dechu. Navazují se i náročnější ásany a to vše s uplatněním plného jógového dechu, nebo dechu udždžají.
 • Ranní jóga - Lekce jógy, jejímž základem jsou ásany, které podporují uvolnění a protažení organismu v ranních hodinách. Pozice a sestavy umožňující prožít den s "plnou nádrží energie", zklidněnou myslí a  pocitem duševní rovnováhy. Lekce je určena pro všechny stupně pokročilosti.
 • Jóga pro děti - Období dětského věku je obdobím rozvíjení motoriky. Je to velmi závažný časový úsek ve vývoji páteře dítěte a s tím související i návyk a úroveň správného držení těla, což je rozhodující pro budoucí zdatnost a výkonnost. Pro děti školního věku je charakteristická všestranná pohyblivost, aktivita, živost a radost z pohybu.Jóga vychází z vnitřních potřeb dítěte a pomáhá mu odstraňovat problémy a komplexy. Umožňuje dítěti rozvíjet přirozeným a nenásilným způsobem - harmonicky - všechny složky jeho osobnosti v plné míře a po všech stránkách. Jógu se učíme hravou formou, napodobujeme zvířátka, rostliny a věci, které nás obklopují, cílem je vzbudit v dětech radost ze cvičení a pohybu samotného.
 • Jóga pro seniory - Tato lekce je určena starším ženám. V tomto věku dochází u žen k hormonálním změnám, často se ženy cítí unavené, bez energie a pociťují i fyzické a psychické změny ve svém těle. Cvičení jógy pomáhá navracet životní energii, posilovat imunitní systém a předcházet psychickým problémům. Ve zdravém těle zdravý duch, proto je právě v tomto období ženy tak důležité budovat vnitřní sílu těla. Cvičení je pomalé a klidné.
 • Gravidjóga - Je mírná hatha jóga zaměřená na potřeby těhotných žen. Vědomým dýcháním, protažením, posílením a uvolněním těla umožňuje ženám zvládat těhotenství bez fyzických a psychických obtíží.
 • Jóga pro zdravá záda - V lekci pro zdravá záda vás naučíme cviky na podporu správného držení těla a na prevenci bolestí v zádech.
 • Jóga terapie - Pomalejší lekce, vhodná pro začátečníky, nebo pro ty, kteří mají nějaké zdravotní problémy a klasické lekce Powerjógy jsou pro ně zatím příliš náročné. V těchto lekcích jde především o jemné protažení, rozhýbání a rozdýchání celého těla.
 • Vinyasa flow jóga - Vinyasa flow je zaměřena na propojení dynamických pohybů a dechu. Hlavní pozornost je zaměřena na dech, který se zde nazývá udždžájí. Tento dech rozehřívá tělo a má detoxikační účinky. Princip spočívá v plynulém přecházení pomocí nádechu a výdechu do jednotlivých asán. Lekce je koncipována tak, že nejsou příliš dlouhé výdrže, pozoronost je zaměřena především na správném dýchání, správné provádění pozic a vzájemné splynutí obou. Pročistí organismus, posílí svaly a zvýší vitalitu. Jedná se o dynamické cvičení, kde pozice-ásány jsou cvičeny v průběhu Pozdravu slunci-Surja namaskára A,B. Lekce pro pravidelně praktikující.
 • Jemná jóga - Lekce má snadný nenáročný průběh s pomalým a klidným cvičením. Začíná relaxací a přes průpravné cviky se přejde k jednoduchým protahovacím ásanám, kdy se důraz klade na dech, správnost provedení a dle možností výdrž v každé pozici.Součástí každé lekce jemné jógy bývá i delší závěrečná relaxace.Je vhodné téměř pro každého bez ohledu na věk a tělesnou kondici. Je dobrou alternativou lekcí pro začátečníky i pro seniory.
 • Jinová jóga - cílí na klouby, kosti, vnitřní orgány či fascie (obaly našich kloubů, svalů, kostí) a proudění energie v těle. Díky jin józe budeme udržovat naše klouby ohebnější a naši páteř pružnější.Stejně jako klasická jóga pracuje s pránou (životní energií), která proudí v těle energetickými kanálky nádí, tak i jin jóga pracuje s energií čchi (z čínské medicíny), která v těle putuje drahami zvanými meridiány.V jin józe se tedy budeme snažit pomocí dlouhých, pasivních pozic, které budeme vykonávat zcela bez síly a zůstávat v nich po dobu 3 - 5 minut, zprůchodnit tyto energetické dráhy tak, aby naše životní energie nebyla nikde blokována. Prostřednictvím série cviků budeme ovlivňovat buď jednotlivé meridiány např. jater, ledvin nebo tlustého střeva apod., nebo budeme harmonizovat proudění čchi komplexně v celém těle.