Storno podmínky


                STORNO PODMÍNKY 

                (semináře,kurzy,jógové pobyty a jiné akce)

                Yoga - studia Klášterec nad Ohří


 • možnost vrácení celé uhrazené částky trvá do 30. dne před zahájením
  akce, / platí pro semináře, kurzy, víkendové pobyty /od 30. dne do 7. dne před zahájením akce je možno podat žádost
  o vrácení z uhrazené částky akce  50% -možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 7. dne před termínem
  konání akce

 • Pro stornování přihlášky je nutné odeslat vaši žádost písemně
  na email: yoga-studio@seznam.cz,
  zde prosím uveďte název akce, termín akce, důvod, číslo účtu
  a kód banky.
 • Na základě emailem zaslaného vyjádření k Vaší žádosti ostornování přihlášky z vybrané akce

         Vám bude do 14 pracovníchdní od tohoto dne kurzovné vráceno.

 • Na stornování akce nebude brán zřetel, pokud se ke stornu dojde telefonem, nebo ústně, či bez řádného vyplnění výše uvedených údajů.

 • V případě malého zájmu / méně než 4 zájemci/ o daný seminář má organizátor
  právo akci zrušit, v takovém případě, Vám bude uhrazená
  částka vrácena zpět na váš učet, nebo může být na základě
  Vaší žádosti převedena na jinou akci studia.

 • V případě zrušení akce ze strany organizátora nebo pořadatele
  bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na jinou vybranou
  akci, nebo bude kurzovné vráceno v plné výši.